News

Läänemaa aasta gümnaasiumiõpetaja on Heli Mäe - palju õnne! 07. October kaidi.uueda


6. oktoobril toimus Oru kultuurisaalis Läänemaa Aasta Õpetaja ja Täiskasvanuhariduse tunnustusüritus.

Kullamaa Keskkooli õpetaja Heli Mäe pälvis Läänemaa aasta gümnaasiumiõpetaja tiitli. Palju-palju õnne!

Heli Mäe on aktiivne, uuendusmeelne ning lapsest lähtuv kaasaegne õpetaja, kelle jaoks pole ükski ülesanne võimatu. Ta on õpetaja, kes on suurepäraselt kohanenud kaasava hariduse süsteemiga, näeb palju vaeva tundide ettevalmistamisega, et kõik klassiruumis viibivad õpilased saaksid vajaduspõhist õpet. Lisaks teeb ta erivajadustega lastega distantsõppel eraldi aegadel lisatunde, pakub klassiruumis nende eripäradest sõltuvalt kohandatud õppematerjale ja abivahendeid, mis aitab neil õppetööle keskenduda. Õpetaja rakendab tundides palju aktiivõppemeetodeid, digitehnoloogiat ning kasutab õpilastega erinevaid õpikeskkondi nii distantsõppel olles kui ka kontakttundides. Annab tugevatele õpilastele lisaülesandeid ning kaasab neid erinevatesse projektidesse.

Õpetaja Heli on rõõmsameelne, diskreetne ning alati aus õpetaja, keda saab usaldada. Lisaks õppeainete andmisele kuulub õpetaja ka KiVa-meeskonda, tantsib rahvatantsurühmas, õpib prantsuse keelt, annab ajakirjandusringi, toimetab kooli ajalehte Kõmu, juhendab uurimustöid, suunab õpilasi osalema erinevatel konkurssidel ja konverentsidel ning on sellel teekonnal neile toeks. Ta julgustab argumenteerima ning oma arvamust avaldama, täiendades ka iseennast erinevatel koolitustel.

Õpetaja Heli tagasisidestab põhjalikult õpilaste töid, probleeme ja muresid, kuid ka tunnustab neid kolleegide ja lastevanemate seas. Teeb aktiivselt arenguvestlusi ning kaasab kooliüritustesse erinevaid kogukonnaliikmeid ja lapsevanemaid. Oma teadmisi ja kogemusi jagab ta alati lahkelt ka kolleegidega.

 

Veel oli Kullamaa Keskkool esindatud kahes kategoorias:

Läänemaa aasta põhikooliõpetaja nominent - Riina Gilden.

Läänemaa aasta haridustegu nominent - Kullamaa Keskkooli heategevuslik tordioksjon (huvijuht Pirja Laanemets ja õpilasesindus)

 

Palju-palju õnne meie tublidele õpetajatele ja õpilastele!

 

(Foto autor: Malle-Liisa Raigla)

6. oktoobril toimus Oru kultuurisaalis Läänemaa Aasta Õpetaja ja Täiskasvanuhariduse tunnustusüritus.

Kullamaa Keskkooli õpetaja Heli Mäe pälvis Läänemaa aasta gümnaasiumiõpetaja tiitli. Palju-palju õnne!

Heli Mäe on aktiivne, uuendusmeelne ning lapsest lähtuv kaasaegne õpetaja, kelle jaoks pole ükski ülesanne võimatu. Ta on õpetaja, kes on suurepäraselt kohanenud kaasava hariduse süsteemiga, näeb palju vaeva tundide ettevalmistamisega, et kõik klassiruumis viibivad õpilased saaksid vajaduspõhist õpet. Lisaks teeb ta erivajadustega lastega distantsõppel eraldi aegadel lisatunde, pakub klassiruumis nende eripäradest sõltuvalt kohandatud õppematerjale ja abivahendeid, mis aitab neil õppetööle keskenduda. Õpetaja rakendab tundides palju aktiivõppemeetodeid, digitehnoloogiat ning kasutab õpilastega erinevaid õpikeskkondi nii distantsõppel olles kui ka kontakttundides. Annab tugevatele õpilastele lisaülesandeid ning kaasab neid erinevatesse projektidesse.

Õpetaja Heli on rõõmsameelne, diskreetne ning alati aus õpetaja, keda saab usaldada. Lisaks õppeainete andmisele kuulub õpetaja ka KiVa-meeskonda, tantsib rahvatantsurühmas, õpib prantsuse keelt, annab ajakirjandusringi, toimetab kooli ajalehte Kõmu, juhendab uurimustöid, suunab õpilasi osalema erinevatel konkurssidel ja konverentsidel ning on sellel teekonnal neile toeks. Ta julgustab argumenteerima ning oma arvamust avaldama, täiendades ka iseennast erinevatel koolitustel.

Õpetaja Heli tagasisidestab põhjalikult õpilaste töid, probleeme ja muresid, kuid ka tunnustab neid kolleegide ja lastevanemate seas. Teeb aktiivselt arenguvestlusi ning kaasab kooliüritustesse erinevaid kogukonnaliikmeid ja lapsevanemaid. Oma teadmisi ja kogemusi jagab ta alati lahkelt ka kolleegidega.

 

Veel oli Kullamaa Keskkool esindatud kahes kategoorias:

Läänemaa aasta põhikooliõpetaja nominent - Riina Gilden.

Läänemaa aasta haridustegu nominent - Kullamaa Keskkooli heategevuslik tordioksjon (huvijuht Pirja Laanemets ja õpilasesindus)

 

Palju-palju õnne meie tublidele õpetajatele ja õpilastele!

 

(Foto autor: Malle-Liisa Raigla)