Koolielu

Nõustamine


Kullamaa Keskkoolis on välja kujunenud tugisüsteemide võrgustik. Koolis võtab õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid vastu sotsiaalpedagoog. Tulge julgesti, kui on mure!
Sotsiaalpedagoogi ametikoht on orienteeritud laste/noorukite sotsiaalprobleemide ennetamisele läbi võrgustikutöö koordineerimise, järgides oma töös kohaliku omavalitsuse ja  haridusasutuse põhimõtteid, eesmärgiga kaasata õpilast aktiivsetesse koolitegevustesse ja kohustuste täitmisesse. 
Õpiabi tundides tegeldakse õpilaste psüühiliste protsessidega: taju, mälu, mõtlemise ja tähelepanu arendamisega. Õpilasi arendatakse läbi mitmesuguste harjutuste ja mängude. Õpiabi tundides toimuvad 1.- 6.kl. õpilastele paralleelselt õppetundidest.


Sotsiaalpedagoog
Kuna hetkel puudub meil sotsiaalpedagoog, siis tema ülesandeid täitab direktor Kaidi Uueda teisipäeviti.
Kontakt: kaidi.uueda@kullamaa.edu.ee

Logopeed

Psühholoog
Psühholoog Olga Kuldmeri võtab lapsi vastu koolimajas sotsiaalpedagoogi kabinetis kolmapäeviti.
Kontakt: 

E-post: olga.kuldmeri@laanenigula.ee 

Telefon: 53605521

Kullamaa Keskkoolis on välja kujunenud tugisüsteemide võrgustik. Koolis võtab õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid vastu sotsiaalpedagoog. Tulge julgesti, kui on mure!
Sotsiaalpedagoogi ametikoht on orienteeritud laste/noorukite sotsiaalprobleemide ennetamisele läbi võrgustikutöö koordineerimise, järgides oma töös kohaliku omavalitsuse ja  haridusasutuse põhimõtteid, eesmärgiga kaasata õpilast aktiivsetesse koolitegevustesse ja kohustuste täitmisesse. 
Õpiabi tundides tegeldakse õpilaste psüühiliste protsessidega: taju, mälu, mõtlemise ja tähelepanu arendamisega. Õpilasi arendatakse läbi mitmesuguste harjutuste ja mängude. Õpiabi tundides toimuvad 1.- 6.kl. õpilastele paralleelselt õppetundidest.


Sotsiaalpedagoog
Kuna hetkel puudub meil sotsiaalpedagoog, siis tema ülesandeid täitab direktor Kaidi Uueda teisipäeviti.
Kontakt: kaidi.uueda@kullamaa.edu.ee


Logopeed

Psühholoog
Psühholoog Olga Kuldmeri võtab lapsi vastu koolimajas sotsiaalpedagoogi kabinetis kolmapäeviti.
Kontakt: 

E-post: olga.kuldmeri@laanenigula.ee 

Telefon: 53605521