Õppesuunad

Ettevõtluse õppesuund

Ettevõtluse õppesuunal õppimine pakub võimalust:

 1. Tutvuda ettevõtluse ja majanduse maailmaga;

 2. Inspireerivateks õppekäikudeks Eesti ettevõtetesse;

 3. Osaleda majandusvaldkonna võistlustel;

 4. Soovi korral saab asutada õpilasfirma. 

Maht

Õppesuuna maht 13 kursust ja see on kokku 455 tundi (1 kursus on 35 tundi)

 

Õppesuuna 13 kohustuslikku kursust jaguneb 3 aasta peale järgmiselt:

 

10. klass

 • Ettevõtlus (ettevõtluse ja majanduse maailmaga tutvumine) (2 kursust)

 • Õpilasfirma loomine, mille raames tegeletakse äriideede kavandamise, toote/teenuse arendamise, teenuse osutamise, turunduse ja müügi tööga, raamatupidamis arvestuse ja aruandluse koostamisega. Õppetöö sisaldab väga palju praktilist ja koolivälist tegevust, sh laatadel osalemist. Õpilasfirma töös osalemine annab õpilastele suurepärase meeskonnatöö tegemise ning erinevate kooliväliste osapooltega suhtlemise kogemuse)

 • Rahatarkuse veebikursus (1 kursus)

 • Projektijuhtimine (1 kursus)

11. klass

 • Ettevõtlus (raamatupidamise algtõed; turundus ja müük, asjaajamine, tööõigus) (2 kursust)

 • Tehnoloogiaõpetus/käsitöö (2 kursust)

 

12. klass

 • Ettevõtlus (ettevõtlusega alustamine, äriplaani struktuur ja koostamine, ettevõtluse tugisüsteemid) (2 kursust)

 • Tootefotograafia ja turundus sotsiaalmeedias (1 kursus)

 • Raamatupidamise alused (2 kursust)

 • Tehnoloogiaõpetus/käsitöö (1 kursus)

 

Õppesuuna lõputööks on kursuse raames (vajalik juhendaja või mentor) äriplaani koostamine. Selle tulemust ja kaitsmist arvestatakse koolieksamina. 

 

Vähemalt kord õppeaasta jooksul toimub kogu gümnaasiumile ettevõtluslaager.

Avaldatud 11.01.2021. Viimati muudetud 23.05.2022.