Meie õpetaja - Hannes Välis

Loomise kuupäev 04.03.2024

1. Millal alustasid tööd Kullamaa Keskkoolis?

Alustasin tööd Kullamaa Keskkoolis 2022.aasta augustis.

2.Mis Sulle õpetajatöö juures kõige rohkem meeldib? 

Kõige rohkem meeldib mulle õpetajatöö juures, et näen õpilaste füüsiliste edusammude arengut ning saan innustada neid aktiivse liikumise juurde.

3. Kui Sa poleks õpetaja, siis kellena sa töötaksid? 

Väiksena soovisin saada veoautojuhiks. Tänaseks päevaks on tegelikult ka läbitud kõik vajalikud koolitused ning usun, et kui ma koolis õpetajana ei töötaks, siis tegutseksin aastaringselt veoautojuhina.

4. Millega tegeled väljaspool koolimaja?

Väljaspool koolimaja tegelen ma päris palju erinevate tegevustega. Viin läbi maadlustreeninguid kolmes erinevas kohas, lisaks ka võtan ise aktiivselt teiste treeningutest osa. Peale Kullamaa Keskkoolis töötamist töötan veel Vana-Vigala Põhikoolis õpetajana ning Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis ringijuhendajana. Kevadest kuni sügiseni käime sõpruskonnaga aktiivselt mängimas üle Eesti erinevatel radadel discgolfi. 

5. Mis paneb Sul silma särama? 

Koolis olles paneb silma särama see, kuidas õpilased pingutavad kehalise kasvatuse tundides, kui välja ei tule koheselt hästi, siis ei anta alla võid pingutatakse nii kaua, kui ollakse ise rahul. 

6. Miks on Kullamaa Keskkool hea kool?

Kullamaa Keskkool on hea kool sellepoolest, et Kullamaa õpilased on motiveeritud õppima ja õpetama, tahavad jõuda kaugele ja pingutavad selle nimel. Kui on endal muresid, siis on võimalik neid kolleegidega jagada ja üsna ruttu leida ka lahendus. 

7. Mida haridussüsteemis muudaksid?

Raha ei tohiks dikteerida koolide pidamist vaid inimesed peaksid saama haridust omandada oma kodukohas. 

8. Sinu unistuste kool .... 

Unistuste kool on kool kuhu tullakse rōōmuga. Õpetajad on innustavad juhendajad, kes mõistavad iga õpilase individuaalseid vajadusi. Kooli eesmärk võiks olla mitte ainult teadmiste edastamine, vaid ka õpilastes huvi äratamine õppimise vastu.

 

Viimati muudetud 04.03.2024.