Meie õpetaja - Triin Jaanisk

Loomise kuupäev 22.02.2024

Käesolev intevjuusari tutvustab Kullamaa Keskkooli õpetajaid ning nende tegemisi.

Millal alustasid tööd Kullamaa Keskkoolis?

Tulin Kullamaa Keskkooli tööle 2022. aasta augustis 1. klassi õpetajaks.

 Mis Sulle õpetajatöö juures kõige rohkem meeldib?

Mulle meeldib selle töö juures kõige rohkem loomingulisus. Ma saan kombineerida kõike seda, mida ma juba oskan, ja iga päev õppida midagi uut. Tööl olles saan teha seda, mis mulle meeldib: lugeda lugusid ja raamatuid, kirjutada, laulda, tantsida, joonistada, maalida, teha käsitööd ja meisterdada, teha väikseid näitemänge jms. Mul on võimalus olla kaasteelisteks imelistele inimestele, õppida tundma erinevate inimeste mõtteid ja nendega koos tegutseda.

Kui Sa poleks õpetaja, siis kellena töötaksid?

Ma olen sellele mõelnud. Ilmselt töötaksin ikkagi inimestega – oleksin kas psühholoog, kunstiterapeut või koolijuht.

Millega tegeled väljaspool koolimaja?

Ma tantsin Risti naisrahvatantsurühmas Pastlapaelujad ja nüüd ka uues vastloodud Kullamaa segarahvatantsurühmas. Mulle meeldib muusika, tants ja liikumine. Ma usun, et rahvatants teeb inimesed hingelt ilusaks.
Ma loen meelsasti raamatuid, sest mulle meeldib mõtiskleda inimeste valikute, suhtumiste, väärtuste ja elusaatuste üle.
Mulle meeldib käia looduses matkamas. Tunnen, et metsas, rabas ja mere ääres taastuvad minu akud ja leian endas tasakaalu.

Mis paneb Sul silma särama?

Huvitavad väljakutsed, põnevad inimesed, head raamatud, ilus muusika.

Miks on Kullamaa Keskkool hea kool?

Ma tajun Kullamaa Keskkoolis, et kogukond hoiab ühte ja hoitakse omasid – lapsi, peresid, õpetajaid ja teisi kogukonnaliikmeid. Kogukond on piisavalt väike ja piisavalt suur.

 Mida haridussüsteemis muudaksid?

Ma soovin, et õpetajate normkoormus oleks max 18 tundi nädalas, sest siis jõuaksin teha seda tööd veelgi paremini ja põhjalikumalt. Praegu on tööde nimekiri pikk, kui tunnid lõpevad. 25 tunni juures nädalas on oht läbi põleda, kui süveneda töödesse ja tegemistesse. Mulle meeldib süveneda. Soovin, et kõik minu õpilased märkaksid, et ma neid näen, kuulen, hoolin ja nende mure läheb mulle korda.
Ma sooviksin, et nädala sees oleks tunniplaanis õpetajate koostöötunnid. Ma näen, et koostöös sünnib imesid ja koostegutsemine liidaks meid õpetajatega veelgi rohkem kokku, oleks veelgi rohkem vahvaid ideid ja me saaksime neid koos teostada.
Ma soovin, et koolides oleks rohkem paindlikkust, kaasavat haridust, väikeklasse ja tugispetsialiste. Soovin, et õpilased, kes vajavad erilist lähenemist, saaksid õppida oma kodukoolis. Kõik lapsed peaksid end tundma väärtuslikuna, armastatuna ja kooli oodatuna põhimõttel, et kedagi ei heideta välja ja kõik lapsed on “meie” lapsed. Tuleks korraldada õpetajatele ja peredele rohkem koolitusi kaasavast haridusest ja konkreetsetest oskustest, meetoditest, mis toimivad eriliste lastega.

 Sinu unistuste koolis on …

Usaldus, julgus katsetada, julgus eksida, uudishimu ja uurimine, ühtehoidmine, empaatia ja hoolivus, ettevõtlik ellusuhtumine, kaasav haridus, tugispetsialistid ja väikeklassid, palju kunsti, käsitööd, muusikat ja tantsu, lugemistunnid, õppimine väljaspool koolimaja,  õpetajate koostöö, õpilaste ja õpetajate ühiste tööde tegemine, ühislaulmine (nt advendiajal ja EV sünnipäeva eel), palju matkamist ja loodusvaatlusi, projektõppenädalad, kooliaed …

 

 

 

 

Viimati muudetud 22.02.2024.